ANUNŢ PUBLIC
PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” SA prin SUCURSALA
REGIONALĂ DE CĂI FERATE BRAŞOV titular al proiectului „Refacţie totală
linia CF Deda-Reghin, tronson Brâncoveneşti – Reghin şi linia II directă din
staţia CF Reghin de la km 241+370 la km 250+800 şi consolidare terasament km
241+200-241+600”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Mureş, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Refacţie
totală linia CF Deda-Reghin, tronson Brâncoveneşti – Reghin şi linia II directă
din staţia CF Reghin de la km 241+370 la km 250+800 şi consolidare terasament
km 241+200-241+600”, propus a fi amplasat în extravilanul şi intravilanul UAT
Reghin şi UAT Ideciu de Jos, judeţul Mureş. Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet
http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la
proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului
pe adresa de internet office@apmms.anpm.ro.