Proiectare, Verificare tehnică, Asistentţă  tehnică şi Execuţie de lucrări la obiectivul „Reabilitare Pod pe DN11, km 129+831 peste Râul Trotuș la Onești, judeţul Bacău”

Beneficiar: Municipiul Oneşti